PROSUMMER

1 Comment

MAGAZYN ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Celem magazynowania energii elektrycznej jest poprawa efektywności wytwarzania i sprawności zarządzania systemami produkcji i przesyłu energii oraz lepsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Polepszenie synchronizacji czasowej pomiędzy podażą a popytem na energię, uniezależnienie odbiorców od chwilowych zmian mocy źródeł odnawialnych, wzrost ogólnej wydajności systemu energetycznego i zredukowanie emisji CO2 to główne zalety magazynów energii.

Categories: Uncategorized